ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
platný od 1.září 2016


Školní řád je obsáhlý dokument a seznamování s jeho obsahem přímo z příslušné webové stránky naší školy považujeme za problematické. Celý dokument jsme proto převedli do podoby, která umožní, abyste si ho zobrazili v internetové prohlížeči, pokud to umí. V každém případě si ho ale můžete stáhnout do libovolného zařízení - počítač, notebook, tablet, chytrý mobil nebo chytrý televizní přijímač a bez připojení k internetu se s jeho obsahem seznámit. Pokud následně zjistíme, že je žádoucí dokument v plném znění zveřejnit přímo ve stránce webu, budeme tak nuceni učinit.

Tady máte k dispozici Školní řád mateřské školy Chotěbuz
Ke školnímu řádu mateřské školy bylo vydáno několik dodatků, které jsou uvedeny níže:
1.dodatek
2.dodatek
Dodatek č. 1 ke směrnici O úplatě za předškolní vzdělávání v MŠZákladní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028