Rozvrhy hodin základní školy Chotěbuz


Rozvrh hodin

1.ročník

Den\Hodina 1. 2. 3. 4.
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka  Tělesná výchova
Středa Český jazyk  Český jazyk Prvouka  Hudební výchova
Čtvrtek Český jazyk  Matematika Českýjazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk  Matematika Výtvarná výchova Pracovní činnosti

2.ročník

Den\Hodina 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka Český jazyk 
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova  
Středa Český jazyk Matematika Prvouka  Hudební výchova  
Čtvrtek Český jazyk  Matematika Český jazyk  Tělesná výchova  
Pátek Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Pracovní činnosti  Výtvarná výchova

3.ročník

Den\Hodina 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Matematika Anglický jazyk Český jazyk Český jazyk Prvouka
Úterý Matematika Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk Tělesná výchova
Středa Matematika Český jazyk  Prvouka Český jazyk Hudební výchova
Čtvrtek Matematika  Český jazyk Anglický jazyk  Prvouka Tělesná výchova
Pátek Matematika Český jazyk  Pracovní činnosti Výtvarná výchova  

4.ročník

Den\Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Matematika Anglický jazyk Vlastivěda Český jazyk Přírodověda Informatika
Úterý Matematika Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk Tělesná v.  
Středa Matematika Český jazyk Přírodověda Český jazyk Hudební v.  
Čtvrtek Matematika Český jazyk Anglický jazyk Vlastivěda Tělesná v.  
Pátek Matematika Český jazyk Pracovní činnosti Výtvarná v. Výtvarná v.  

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028