POPLATKY ZA STRAVOVÁNÍ od 1.9.2017Děti
Druh stravování1.věková kategorie
3 - 6 let
2.věková kategorie
7 let
Přesnídávka 9,00 Kč 9,00 Kč
Oběd (50g)21,00 Kč25,00 Kč
Svačina8,00 Kč8,00 Kč
Polodenní stravování
(včetně pitného režimu)
30,00 Kč34,00 Kč
Celodenní stravování
(včetně pitného režimu)
38,00 Kč42,00 Kč
(Koeficient 1 = 41,00 Kč)

Děti

oběd
Věková skupina Hmotnost masa
v syrovém stavu
Cena jídla v době
vyučování žáka
1.věková kategorie
7 - 10 let
60g25,00 Kč
2.věková Kategorie
11 - 14 let
70g29,00 Kč

Dle nové vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle věkové skupiny strávníků.

V Chotěbuzi 28.8.2015

Bc.Renáta Stenzelová - vedoucí školní jídelny Mgr.Martina Dziadková - ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028