Archiv informací ze školního roku 2015/2016

Informace školního roku -> 2014/2015


Informace pro rodiče všech žáků i předškoláků


Focení dětí MŠ a ZŠ 27.5.2016

Vážení rodiče. Obdrželi jsme nabídku společnosti Popularpress, s. r. o. k focení dětí. Nechceme takovou akci rozhodovat za Vás a proto Vás tímto žádáme, abyste  nejpozději 25.2.2016 učitelkám MŠ nebo ZŠ svůj zájem o focení sdělili. Podle toho pak případně nabídku přijmeme a nebo naopak odmítneme.
Protože koupi "zajíce v pytli" vylučujeme, sdělujeme Vám orientační ceny uvedené v nabídce:

Cena sady fotografií činí 340,- kč. Cena za jednotlivé kusy je v rozmezí 60,- až 120,- Kč dle formátu fotografie a po doručení fotek bude uvedena v ceníku, který obdržíte s nabídkou foto.
Magnetky 2 ks = 120 Kč
fotoplátno 20x30 cm = 120 kč
multifoto = 100 Kč
portrét bez rámu = 100 Kč
s rám. 120 Kč

Budete mít možnost si z celé kolekce fotek koupit případně i jen jedinou fotografii.

A tady máte některé vzorové typy pro Vaši představu:

Základní škola Euro 2016 

Děti MŠ a ZŠ v planetáriu

Ve čtvrtek 26.5.2016, navštíví děti z MŠ i ZŠ mobilní planetárium v kulturním domě.
Děti budou potřebovat něco, na čem mohou ležet (karimatka, deka atp.).

Výsledek sbírky Český den proti rakovině organizovamý MŠ a ZŠ Chotěbuz

V celonárodní sbírce - Boj proti rakovině jsme vybrali 4 580 Kč.
Všem, kteří přispěli děkujeme!!!!

Poplatek na stravování v červnu 2016.

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA ČERVEN 2016 se koná v úterý 17.5.2016 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

plakát

 Ve středu 11.5. proběhne v ZŠ i MŠ prodej kytiček v rámci celonárodní  sbírky - Den proti rakovině.Rodiče i děti si mohou zakoupit kytičky v minimální hodnotě 20 Kč a podpořit tak tuto sbírku. Děkujeme.

Oslava Dne matek 

Zveme maminky, babičky, a také všechny ostatní zájemce na oslavu Dne matek, která proběhne v neděli 15.5.2016 na SKS v Chotěbuzi.
Začátek v 15,00 hod.

 

Poplatek na stravování v květnu 2016.

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA DUBEN 2016 se koná ve čtvrtek 20.4.2016 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Focení dětí MŚ a žáků ZŠ 28.4.2016

Dne 28.4.2016 v 9,30 hod. proběhne focení dětí ZŠ a MŠ na závěr školního roku.

Divadelní představení pro ZŠ a MŠ

Dne 13.4.2016 navštíví naši MŠ a ZŠ divadélko s představením - Plecháček a hadráček.
Začátek představení v 10,00 hod.
Hrazeno Spolkem rodičů.

Návštěva Těšínského divadla dětmi a žáky naši školy

Dne 18.3.2016 navštíví naše děti ZŠ a MŠ Těšínské divadlo. Zhlédnou představení - ZLATOVLÁSKA.
Odjezd od ZŠ a MŠ v 9.30 hod., návrat k ZŠ a MŠ ve 12.30 hod.

Poplatek na stravování v dubnu 2016.

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA DUBEN 2016 se koná ve čtvrtek 17.3.2016 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Živí plazi ve škole

Dne 15.3.2016 v 10.00 hod. budou mít děti ZŠ a MŠ možnost seznámit se s plazy.

KARNEVAL 19.2.2016

V pátek 19. 2. proběhne v MŠ i ZŠ karneval.

Poplatek na stravování v březnu 2016.

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA BŘEZEN 2016 se koná v pondělí 15.2.2016 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Poplatek na stravování v únoru 2016.

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA ÚNOR 2016 se koná ve středu 20.01. 2016 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Pozvánka k zápisu do 1.ročníku Základní školy.

V sobotu, dne 16.1.2016 od 9.00 hodin do 12.00 hodin, mohou rodiče a jejich děti navštívit s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem.
Těšíme se na Váš zájem o naši Základní školu.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotěbuz, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v první třídě základní školy. Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Maximální počet žáků přijímaných do první třídy základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění s ohledem na kapacitu školy.

 1. V souladu s § 36 odst. 7 zákona 561/2004 Sb. je ředitelka školy povinna přednostně přijímat žáky s místem trvalého pobytu v Chotěbuzi do výše kapacity školy.
 2. Budou upřednostněny děti, které mají v MŠ nebo ZŠ sourozence.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium oba kritéria, dále děti splňující pouze kritérium č. 1 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu řijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

MARTINOVSKÁ ZÁBAVA

Dne 19.11.2015 se koná v MŠ vyúčtování MARTINOVSKÉ ZÁBAVY.
Začátek v 17,00 hod.

Poplatek za stravování na prosinec 2015

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA PROSINEC 2015 se koná ve středu 18.11. 2015 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

INFORMACE PRO RODIČE, 
kteří se hlásili na pomoc při organizaci MARTINOVSKÉ ZÁBAVY dne 14.11.2015:

příprava v pátek 13.11.2015 v 16,00 hod. na SKS Chotěbuz
výroba jednohubek v MŠ 14.11.2015 ve 14,00 hod.
úklid po akci v neděli 15.11.2015 v 13,00 hod. na SKS Chotěbuz

- začátek Martinovské zábavy je v 19,00 hod. -  všichni, kteří na akci pracují, musí být na místě od 17,30 hod. do 18,00 hod.

MARTINOVSKÁ ZÁBAVA

Zábava proběhne dne 14.11.2015 na SKS Chotěbuz.
Hudba: Santropez Express
Domácí kuchyně
Vstupné: 300 Kč s večeří
Předprodej vstupenek v MŠ Chotěbuz od 7,00 do 16,00 hod.

Hudební program MŠ a ZŠ

Dne 3.11.2015 v 10,45 hod. shlédnou děti MŠ a ZŠ hudební program "Jak mluví zvířata".
Akce je hrazena Spolkem rodičů.

Podzimní školní prázdniny

V době od 28.10. do 30.10. 2015 je MŠ uzavřena. Jsou podzimní prázdniny.

Úhrada stravného

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA LISTOPAD 2015 se koná ve čtvrtek 15.10. 2015 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Drakiáda s opékáním

Dne 25.9.2015 v 16:00 hod proběhne společná akce dětí MŚ a ZŠ a jejich rodičů. Pouštění draků a opékání párků před kulturním domem. Občerstvení včetně párků je zajištěno. Přineste si draky, nejlépe vlastnoručně vyrobené.
Těší se na Vás Spolek rodičů a přátel školy.

Úhrada stravného

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA ŘÍJEN 2015 se koná ve čtvrtek 17.09. 2015 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Divadelní představení

14. 9.  v 10. hod.proběhne v MŠ divadelní představení pro děti MŠ i ZŠ.

Společná schůzka rodičů

V pondělí 7.9.2015 v 16:00hod proběhne společná schůze Unie rodičů a rodičů žáků MŠ a ZŠ ve školní jidelně. 
Účast nutná. Po ukončení budou následovat třídní schůzky ZŠ.
Tento den se bude rovněž vybírán poplatek za stravné!

Informace pro rodiče předškoláků


Školní výlet dětí MŠ 1.6.2016

Školní výlet MŠ se uskuteční dne 1.6.2016.
Jedeme do Horní Lomné do hotelu EXCELSIOR.
Odjezd od MŠ v 8,00 hod., návrat v 17,00 hod k MŠ.
Celodenní výlet i strava dětí je v plné výši hrazena Spolkem rodičů.

Vítání občánků 5.5.2016 

Dne 5.5.2016 v 16,00 hod. vystoupí děti MŠ na akci VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

Plavecký kurz dětí MŚ 26.4.2016

V úterý 26.4.2016 se ruší výuka plavání dětí MŠ z provozních důvodů.

Provoz mateřské školy v době jarních prázdnin.

Mateřská škola je v době jarních prázdnin od 29.2. do 4.2.2016 v provozu!

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ V CHOTĚBUZI
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní právní předpisy:

 • ustanovení § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Dne 30. 1. 2014 vydala ředitelka ZŠ a MŠ Chotěbuz, příspěvková organizace,K Rybníkům čp. 268, 735 61 Chotěbuz, tato pravidla pro přijímání dětí do MŠ:

Zápis do MŠ v Chotěbuzi proběhne v době od 22.2. do 26.2.2016 v době od 7,00 hodin do 16,00 hodin. Všechny přijaté děti budou zařazeny do celodenního provozu a rodiče dětí jsou povinni nejpozději k 29.8.2016 doručit do MŠ evidenční list dítěte, potvrzený dětským lékařem o řádném očkování. Nástup dítěte k předškolnímu vzdělávání je stanoven k 1.9.2016.

Pro školní rok 2016/2017 je v MŠ v Chotěbuzi 6 volných míst. V případě, že poptávka o umístění dětí v MŠ bude vyšší, bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:

 1. přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v obci Chotěbuz
 2. děti budou přijímány podle věku:
  • žádosti budou seřazeny podle data narození
  • přednostně budou přijaty děti, které se umístí na 1. až 6. místě
 3. při přijímání budou zvýhodněny děti, jejichž sourozenec navštěvuje MŠ nebo ZŠ v Chotěbuzi v roce 2015/2016

Při vyhodnocování bude ředitelka školy postupovat podle bodů 1 až 3.
Pokud na 6. postupovém místě splní podmínky více žadatelů, bude ředitelka školy rozhodovat podle pořadí, ve kterém byly přijaty žádosti o umístění dětí v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dětí bude zveřejněno do 7. 3. 2016 na veřejné vývěsce ZŠ a MŠ.

V Chotěbuzi dne 8.1.2016

Mgr. Jiřina Rechtoríková
ředitelka školy

Provoz MŠ na Vánoce a na konci roku.

V době vánočních prázdnin je MŠ uzavřena. Provoz MŠ končí 22.12.2015.
V novém roce provoz začíná 4.1.2016.

Vánoční besídka 

Dne 22.12.2015 zveme rodiče na vánoční besídku do MŠ v 16,00 hod.
Z kapacitních důvodů se můžou dostavit pouze tři členové jedné rodiny.
Další zájemci o shlédnutí vystoupení mohou přijít na generální zkoušku dne 21.12.2015 v 10,00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Kouzelník a Mikuláš v MŠ

Dne 4.12.2015 proběhne v MŠ vystoupení kouzelníka ALEŠE KREJČÍHO v 8,00 hod. 
a následně v 9,45 hod. navštíví děti Mikuláš

Výuka jízdy na koních

Děti MŠ budou ve dnech 22. 9., 23. 9. a 24. 9. 2015 navštěvovat výuku jízdy na koních ve Stáji U LUKA v Chotěbuzi.
Tato aktivita bude hrazena Spolkem rodičů.
Děti budou rozděleny do tří skupin - jmenný seznam následuje.

22. 9. 2015
AMZA Kristián, STRUMINSKÝ David, BEINSTEINOVÁ Silvie, KUCHTÍČEK Vojta, BUŠFY Matyáš, BUŠFY Tobiáš, BYRTUS Jan, FRANKOVÁ Amálka, SIUDOVÁ Leontýna, ŠULÍKOVÁ Simona

24. 9. 2015
BUCIFAL Šimon, CZERNEK Matyáš, HENSLEROVÁ Natálie, PRŮCHOVÁ Eliška, PRŮCHOVÁ Anna, RAPP Kristián, SMOLKOVÁ Markéta, STRUMINSKÝ Adam, VOLOVCOVÁ Eliška

Děti budou jezdit na koních od 10,00 hod. do 11,00 hod. pod vedením paní Dany Plešínkové.

Prosíme o vhodné oblečení a obuv!!!

Pokud děti vlastní přilbu na kolo, prosíme vzít s sebou.
Děti mohou donést pro koně mrkev nebo jablko nebo suchý chléb.

Rodičům nově přijatých dětí

Nově nastupující děti musí mít při nástupu do MŠ evidenční list potvrzený lékařem.

Děkujeme

Informace pro rodiče žáků


Třídní schůzky 20.4.2016

Dne 20.4.2016 proběhnou třídní schůzky formou konzultace v době od 13:00 do 16:00.

Karneval 19.2.2016

Začátek Karnevalu v 8.00, konec přibližně ve 12.00
Děti dostanou na svačinu párek v rohlíku, pitný režim je zajištěn.
Šikovné maminky mohou upéct dětem něco dobrého a ve čtvrtek přinést do školy.

Třídní schůzky

V úterý 1. 12. 2015 se konají třídní schůzky formou konzultace.
(od konce vyučování do 16 hodin)

Pečení štrúdlů

V úterý 27.10.2015 proběhne projekt "Štrúdlování". Žáci si na tento projekt přinesou 2-3 jablka a struhadlo. Předpokládáme ukončení akce ve 12:00hod. (V tento den si žáci nemusí nosit do školy učebnice.)

Ranní družina

V pondělí 7.9. bude zahájen provoz ranní družiny od 6.30 do 7.45.

Třídní schůzky.

Dne 7.9.2015 se po společné schůzi rodičů dětí MŠ a ZŠ uskuteční třídní schůzky ve třídě pí. učitelky Dziadkové.

Plavecký výcvik.

V pátek 4.9.2015 začíná plavecký výcvik v krytém bazénu v Českém Těšíně. Děti si musí vzít sebou plavky, ručník, mýdlo a děti s delšími vlasy i plaveckou čepici.  

Zahájení školního roku.

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 proběhne ve třídě pí. učitelky Dziadkové.

          8.00 - 8.45  Slavnostní zahájení školního roku 2015/16
          8.45 - 16.00  V provozu školní družina
          12.45  Oběd pro přihlášené děti

Těšíme na děti a rodiče.


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028