Archiv informací školního roku 2014/2015

Informace staršího roku -> 2016/2016


Archiv informací pro rodiče všech žáků i předškoláků


Rozloučení s předškoláky 26.6.2015

Dne 26.6.2015 proběhne v MŠ rozloučení s předškoláky za účasti starosty obce Chotěbuz a zástupců Spolku rodičů ZŠ a MŠ Chotěbuz.
Zveme také rodiče dětí, kteří mají zájem se akce účastnit.

Školní výlet 16.6.2015  - Pozor! Změna doby návratu!

Dne 16.6.2015 se koná školní výlet dětí MŠ.
Pojedeme do Tyry na chatu U Haliny.
Odjezd od MŠ v 8,00 hod., návrat k MŠ v 17,00 hod.
Bližší informace budou podány později.

Plavání předškoláků 10.6.2015 (třeba i s rodiči)

Dne 10.6.2015 mají děti MŠ poslední hodinu plavání, které se mohou účastnit rodiče plavců.
Odjezd od MŠ je ve středu v 9,30 hod.
Návrat k MŠ bude kolem 11,30 hod.

Provoz Mateřské školy o prázdninách.

V době letních prázdnin - červenec a srpen 2015 - bude MŠ uzavřena.

16.4.2015 - Stravování v Květnu - platba

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA KVĚTEN 2015 se koná ve čtvrtek 16.04. 2015 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Otesánek - 16.4.2015

Dne 16.4.2015 navštíví všechny děti Těšínské divadlo - Bajka s představením OTESÁNEK.
Odjezd od školy je v 9,30 hod.

Setkání s celníky - 9.4.2015

Dne 9.4.2015 v 10.00 hod. budou mít všechny děti setkání s celníky a jejich služebními psy na SKS v Chotěbuzi.

Všechny výše uvedené akce jsou hrazeny SPOLKEM RODIČŮ.

18.3.2015 - Stravování v Dubnu - platba

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA DUBEN 2015 se koná ve středu 18.03. 2015 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

20.2.2015 - Divadelní představení pro předškoláky i školáky.

Dne 20.2.2015 v 10.00 hod navštíví děti MŠ a ZŠ představení "OBUŠKU Z PYTLE VEN!" v Těšínském divadle - Bajka.Náklady jsou hrazeny Spolkem rodičů ZŠ a MŠ Chotěbuz. Prosíme o pěkné oblečení.

18.2.2015 - Stravování v Březnu - platba

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA BŘEZEN 2015 se koná ve středu 18.02. 2015 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Poplatek na stravování v únoru 2015

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA ÚNOR 2015 se koná v úterý 20.1. 2015 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Poplatek na stravování v lednu 2015

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA LEDEN 2015 se koná v pondělí 15.12. 2014 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Vánoční dílny

Vánoční dílny se budou konat ve čtvrtek 18.12.2014 od 15:30 hod. Společně posedíme a vyrobíme si nějaké pěkné vánoční doplňky.

PROVOZ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

V době Vánočních prázdnin - od 22.12. 2014 do  2.1. 2015 - bude ZŠ i MŠ uzavřena.

Návštěva Těšínského divadla 25.11.2014

Dne 25. 11. 2014 jedeme do Těšínského divadla na představení TŘI PRASÁTKA.
Odjezd autobusu od školy je v 9,40 hodin.
Prosíme o vhodný oděv.

Poplatek na stravování v prosinci 2014

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA PROSINEC 2014 se koná ve středu 19.11. 2014 od 7,00 hod. do 16,00 hod.

POPLATEK ZA STRAVOVÁNÍ NA LISTOPAD 2014

Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA LISTOPAD 2014 se koná v pondělí 20.10. 2014 od 7,00 hod. do 16,00 hod.


HALLOWEEN 31.10.2014

V pátek 31. 10. HALLOWEEN VE ŠKOLE - děti mohou přijít do školy ve strašidelných oblecích.
(Výuka probíhá podle rozvrhu hodin)


Schůzka s rodiči školáků a předškoláků

Ve středu 3.9.2014 v 16:00hod se uskuteční schůzka rodičů žáků 1.-4. ročníku a rodičů předškoláků naší školy,přímo v prostorách školy ve školní jídelně. První část bude společná a po té budu pokračovat s rozdílným programem schůzky odděleně. Jedna s rodiči předškoláků a druhá s rodiči školáků.


Zahajujeme školní rok 2014/2015

A je to tady.
Prostory naší školy ožily. O něco dříve škola přivítala personál školy a učitele, aby dětem připravily vše potřebné pro zahájení nového školního roku.
Mezi připravenými změnami se objevila i tato. Máme nové internetové stránky. Nejsou zcela úplné,ale to nakonec nebudou nikdy. Čas přináší změny, a ty se musí na těchto stránkách objevit. Slibujeme si od nich to, že rodiče i děti budou na nich nalézat to, co je bude zajímat.

Tak Vás vítáme v novém školním roceArchiv informací pro rodiče předškoláků


Plavecký kurz dětí MŠ - zahájení 8.4.2015

Od 8.4.2015 začíná dětem MŠ plavecký kurz - 10 lekcí.
Kurz bude probíhat vždy každou středu. Odjezd od MŠ je v 9,30 hod.
Děti mají mít s sebou plavky, ručník, koupací čepici.
Chlapci, kteří mají krátké vlasy, čepici mít nemusí.
Kurzu se účastní předškolní a střední děti MŠ, celkem je to 16 dětí.

Všechny akce předškoláků výše uvedené jsou plně hrazeny SPOLKEM RODIČŮ.

Vystoupení dětí na setkání důchodců - 20.3.2015

V pátek 20.3.2015 v 16,00 hod. jdeme s dětmi vystupovat na setkání důchodců.

Účastní se: Simona Šulíková, Silvie Beinsteinová, Adéla Rucká, Ondřej Kupka, Šimon Mašek, Filip Chlebik.

Prosíme rodiče, aby si tyto děti vyzvedli v 16,15 hod. na SKS Chotěbuz.

Beseda s Hasiči - 17.3.2015

V úterý 17.3.2015 v 9,00 hod. budou mít děti MŠ besedu s hasiči.

 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016

proběhne od 2.3. do 6.3.2015 v MŠ od 7.00 hod do 16.00 hod

 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Chotěbuzi pro školní rok 2015/2016

Základní právní předpisy:
- ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Dne 30.1.2014 vydala ředitelka ZŠ a MŠ Chotěbuz, příspěvková organizace, K Rybníkům čp. 268, 735 61 Chotěbuz, tato pravidla pro přijímání dětí do MŠ:

Zápis do MŠ v Chotěbuzi proběhne v době od 2.3. do 6.3.2015 v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Všechny přijaté děti budou zařazeny do celodenního provozu a rodiče dětí jsou povinni nejpozději k 29.8.2015 doručit do MŠ evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem o řádném očkování. Nástup dítěte k předškolnímu vzdělávání je stanoven k 1.9.2015. 
Pro školní rok 2015/2016 je v MŠ v Chotěbuzi 11 volných míst. V případě, že poptávka o umístění dětí v MŠ bude vyšší, bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:

1. přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v obci Chotěbuz.
2. děti budou přijímány podle věku:
   a) žádosti budou seřazeny podle data narozen
   b) budou přijaty děti, které se umístí na 1. až 11. místě
3. při přijímání budou zvýhodněny děti, jejichž sourozenec navštěvuje MŠ nebo ZŠ v Chotěbuzi v roce 2015/2016

Při vyhodnocování bude ředitelka školy postupovat podle bodů 1 až 3. Pokud na 11. postupovém místě splní podmínky více žadatelů, bude ředitelka školy rozhodovat podle pořadí, ve kterém byly přijaty žádosti o umístění dětí v MŠ.
Rozhodnutí o přijetí dětí bude zveřejněno do 31.3.2015 na veřejné vývěsce ZŠ a MŠ Chotěbuz.

Bližší informace na telefonním čísle: 558 733 004

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016

proběhne od 2.3. do 6.3.2015 v MŠ od 7.00 hod do 16.00 hod

 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Chotěbuzi pro školní rok 2015/2016

Základní právní předpisy:
- ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Dne 30.1.2014 vydala ředitelka ZŠ a MŠ Chotěbuz, příspěvková organizace, K Rybníkům čp. 268, 735 61 Chotěbuz, tato pravidla pro přijímání dětí do MŠ:

Zápis do MŠ v Chotěbuzi proběhne v době od 2.3. do 6.3.2015 v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Všechny přijaté děti budou zařazeny do celodenního provozu a rodiče dětí jsou povinni nejpozději k 29.8.2015 doručit do MŠ evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem o řádném očkování. Nástup dítěte k předškolnímu vzdělávání je stanoven k 1.9.2015. 
Pro školní rok 2015/2016 je v MŠ v Chotěbuzi 11 volných míst. V případě, že poptávka o umístění dětí v MŠ bude vyšší, bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:

1. přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v obci Chotěbuz.
2. děti budou přijímány podle věku:
   a) žádosti budou seřazeny podle data narozen
   b) budou přijaty děti, které se umístí na 1. až 11. místě
3. při přijímání budou zvýhodněny děti, jejichž sourozenec navštěvuje MŠ nebo ZŠ v Chotěbuzi v roce 2015/2016

Při vyhodnocování bude ředitelka školy postupovat podle bodů 1 až 3. Pokud na 11. postupovém místě splní podmínky více žadatelů, bude ředitelka školy rozhodovat podle pořadí, ve kterém byly přijaty žádosti o umístění dětí v MŠ.
Rozhodnutí o přijetí dětí bude zveřejněno do 31.3.2015 na veřejné vývěsce ZŠ a MŠ Chotěbuz.

Bližší informace na telefonním čísle: 558 733 004

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

V době jarních prázdnin - od 23.2. do 1.3. 2015 - bude MŠ uzavřena.

Dětský karneval 18. 2. 2015 

Dětský karneval proběhne v MŠ dne 18. 2. 2015. Od 7.30 hod bude probíhat focení dětí, od 8.30 hod se koná program s klauny, tanec, soutěže, apod.

PROVOZ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

V době Vánočních prázdnin - od 22.12. 2014 do 2.1. 2015 - bude ZŠ i MŠ uzavřena.

Vánoční besídka

Dne 19.12.2014 pořádáme v MŠ od 16,00 hod. Vánoční besídku. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o účast maximálně tří členů jedné rodiny.

Dne 18.12.2014 v 10,00 hod. budeme mít generální zkoušku vystoupení pro ZŠ. Té se mohou účastnit i babičky, dědečkové apod., kteří budou mít zájem vystoupení shlédnout.

Mikuláš ve školce

Dne 5.12.2014 proběhne v MŠ akce MIKULÁŠ. V 8,00 hod. by měly být všechny děti v MŠ.

MARTINOVSKÁ ZÁBAVA

Vstupenky v ceně 300,- Kč jsou v prodeji od 15.10.2014 v MŠ. Akce se bude konat 15.11.2014 od 19,00 hod v SKS Chotěbuz - vstup ve společenském oděvu.

PROVOZ O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH

V době podzimních prázdnin - od 27.10. do 29.10. 2014 - bude ZŠ i MŠ uzavřena. 
Na všechny děti se těšíme ve čtvrtek 30.10. 2014.


FOCENÍ

Dne 15.10.2014 v 10,00 hodin se koná focení dětí na Vánoční kalendáře.


KERAMIKA

Dne 14.10.2014 v 9,30 hodin proběhne v MŠ 1. hodina keramiky.


PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Litujeme. Plavání se tak jak bylo dříve uvedeno neuskuteční. Předpokládáme, že se uskuteční až v březnu. O zahájení Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.


Informace pro rodiče žáků


18.5.2015 - Stravování v Červnu - platba Výběr POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ NA ČERVEN 2015 se koná v pondělí 18.05. 2015 od 7,00 hod. do 16,00 hod. Den matek - 17.5.2015 Dne 17.5.2015 v 15,00 hod. proběhne na SKS Chotěbuz oslava Dne matek. Zveme všechny maminky a babičky. Focení předškoláků a školáků Dne 7. 5. 2015 se děti MŠ a děti ZŠ fotí na společné foto a na tablo. Děti musí být v MŠ do 8,00 hod. Prosíme o pěkné oblečení. Děkujeme

21.4.2015 - Výlet - Frýdek Místek, Hukvaldy

Výlet v rámci NatTech do pekárny Marlenka a do obce Hukvaldy.

17.4.2015 - Výlet do Ostravy 

Výlet v rámci NatTech do ohvězdárny v Ostravě do světa techniky U6.

Workshop

12.12.2014 nás čeká další workshop v Albrechtové střední škole.

Beseda s Janem Opatřilem

V pondělí 8.12.2014 v 11 hodin přijede na besedu pan spisovatel Jan Opatřil s knihou Kapřík Metlík Nabízí ke koupi své knihy o Kapříkovi (3 díly) Jeden díl stojí 230 Kč. Všechny 3 díly za 599 Kč.

Mikuláš a rozsvícení vánočního stromku

V pátek 5. 12.příjde Mikuláš. Zároveň se uskuteční slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Děti naší školy vystoupí s programem.

Čtvrtletní konzultace

Příští týden ve čtvrtek 27.11.2014 se od rána konají čtvrtletní konzultace.

Plavání školáků

Hned od prvního týdne se bude zahájen plavecký výcvik. Proběhne v 7-mi lekcích, vždy v pátek od 10:00 do 12:00. Žáci si na plavecký výcvik přinesou ručník, plavky, a mýdlo. Děvčata s delšími vlasy si do bazénu vezmou koupací čepici

-->
Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028