Starší informace jsou v archivu.

Informace pro rodiče všech žáků i předškoláků


POZOR! - Důležité pravidlo ve stravování!

Při absenci dítěte: 

Odhlásit obědy lze nejpozději do 7:00 hod. téhož dne, jinak bude oběd automaticky přihlášen! Totéž platí i pro opětovné přihlášení obědů, do 7:00 hod. v den , kdy dítě nastoupí do MŠ nebo ZŠ.
Přihlásit nebo odhlásit obědy lze emailem (zschotebuz@seznam.cz) a nebo telefonicky (558 733 004). Ve výjimečných případech si dítě může přihlásit obědy osobně při nástupu do ZŠ do 7:45 hod.paní Stenzelové. 
Pokud oběd nebude v den nástupu přihlášen,  zůstává automaticky odhlášen, a nemůže být dítěti vydán! 


Změna od pondělí 23.3.2020 včetně !

  Ke zvýšení prevence proti šíření nákazy koronaviru bude

uzavřena Mateřská škola

do odvolání!

-------------------------------------------------------------------

Úřední hodiny v pondělí a ve středu

od 8:00 do 12:00 hod.

Informace pro rodiče předškoláků - MŠ


 2.4.2020  Zápis do prvního ročníku ZŠ proběhne jinak, než jsme původně předpokládali. 

ZMĚNA ! Vyvolaná vyhlášenými opatřeními proti šíření koronaviru.

Pokud chcete přihlásit své dítě ke vzdělávání do 1. ročníku v Základní škole a Mateřské škole Chotěbuz, příspěvkové organizaci,
ve školním roce 2020/2021, vytiskněte si z webových stránek školy v sekci přijímací řízení, (nebo vyzvedněte v kanceláři školy v úředních hodinách) formulář  "Žádost o přijetí". Tuto vyplněnou žádost doručte do školy v termínu od 2.4. do 17.4.2020 osobně v úředních hodinách nebo zašlete včas poštou aby byla do 17.4. doručena, případně ji vhoďte do poštovní schránky na škole. Máte-li zřízenou datovou schránku, můžete ji poslat jejím prostřednictvím. Jakou datovou schránku má naše škola najdete v kontaktech.

Na základě přijatých žádostí a kritérií pro přijetí (které naleznete na webových stránkách), rozhodnu o přijetí žáků do 30. 4. 2020. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. 

Prosím zákonné zástupce, abyste do žádosti (pro umožnění další komunikace s Vámi) uvedli telefonní číslo a email.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Martina Dziadková, ředitelka školy

Mysleli jsme si, že bude přijímací řízení probíhat jinak. Zůstal nám ale jen obrázek s neplatným obsahem. Pro zachycení historie ho na stránkách necháváme, aby pro budoucí časy bylo zaznamenáno co a jak nás trápilo a nebývale "ztmelovalo".

Zápis do první třídy

[ zveřejněno 10.3.2020 aktualizováno 20.3.2020 ] 

Informace pro rodiče žáků - ZŠ


---


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028