Starší informace jsou v archivu.

Informace pro rodiče všech žáků i předškoláků


POZOR! - Důležité pravidlo ve stravování!

Při absenci dítěte: 

Odhlásit obědy lze nejpozději do 7:00 hod. téhož dne, jinak bude oběd automaticky přihlášen! Totéž platí i pro opětovné přihlášení obědů, do 7:00 hod. v den , kdy dítě nastoupí do MŠ nebo ZŠ.
Přihlásit nebo odhlásit obědy lze emailem (zschotebuz@seznam.cz) a nebo telefonicky (558 733 004). Ve výjimečných případech si dítě může přihlásit obědy osobně při nástupu do ZŠ do 7:45 hod.paní Stenzelové. 
Pokud oběd nebude v den nástupu přihlášen,  zůstává automaticky odhlášen, a nemůže být dítěti vydán! 


 29.a 30.6.2019   Ředitelské volno pro žáky ZŠ

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“ vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotěbuz, příspěvkové organizace ředitelské volno v období 29. a 30. června 2020 z technicko-organizačních důvodů.

(ředitelské volno se týká pouze žáků ZŠ).

Martina Dziadková  – ředitelka školy

[ zveřejněno - 12.6.2020 - ]

 1.6.2020   Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí ředitelky školy bylo dne 1.6.2020 vydáno a je vystaveno na našich stánkách v sekci "Přijímačky". Pro jeho okamžité zobrazení můžete kliknout na následující odkaz - Rozhodnutí.

[ zveřejněno 2.6.2020 ] 

28.5.2020  PODĚKOVÁNÍ

Jménem dětí a zaměstnanců školy bychom rádi poděkovali panu Váhalíkovi, který nám zapůjčil generátory ozónu. 
Děti i zaměstnanci tak mohli   25.  května nastoupit do školky i školy bez virů a bakterií.

Děkujeme!!!

[ zveřejněno 28.5.2020 ] 

 25.5.2020  DEN OBNOVY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY S NÁSLEDUJÍCÍMI PRAVIDLY

Podrobné informace k provozu MŠ od 25. 5. 2020

• Provoz MŠ od 6.00 do 16. 00.

• Příchod dětí pouze od 6. 00 do 8. 00 .

• První den nástupu musí každé dítě odevzdat čestné prohlášení s datem nástupu do MŠ 25. 5.). Pokud si nemůžete čestné prohlášení vytisknout (viz. email), je možné vyplnit první den před budovou MŠ.

• Dítě při nástupu do MŠ nesmí vykazovat žádné známky nemoci (kašel, rýma, teplota), pokud má alergickou rýmu je nutné doložit lékařské potvrzení .

• První den nástupu odvezdá dítě učitelce čistou roušku v podepsaném sáčku nebo krabičce pro případ výskytu nákazy.

• Zákonní zástupci předají dítě zaměstnanci školy před hlavním vchodem. Dítě si vydezinfikuje ruce a bude předáno asistentce, která dítěti pomůže se sebeobsluhou v šatně a odvede dítě do třídy.

• Do budovy budou děti vcházet po jednom. Zákonní zástupci musí vyčkat příchodu zaměstnance školky, který si dítě převezme.

• Při vyzvedávání dítě z MŠ, zazvoní zákonný zástupce na zvonek třídy MŠ a vyčká před budovou, dokud mu asistentka dítě nepřivede.

• Před budovou platí stále nařízení vlády o dodržování rozestupů.

• Děti vybavte sportovním oblečením, protože děti budou trávit větší než obvyklou část dne venku.

• Přihlašování a odhlašování obědů podle původních stanovených pravidel.

• Pokud dítě do MŠ 25. 5. nenastoupí, odhlaste stravné nejpozději do 21. 5.

• První den nemoci dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout oběd v době od 11. 15 do 11.30 do jednorázových nosičů, které uhradí. V tomto případě zazvoní na kancelář MŠ a vyčká příchodu vedoucí školní jídelny, která oběd předá ( je nutno nahlásit ráno před vyzvednutím obědu!).

• MŠ si vyhrazuje právo  nepřijmout  dítě, pokud se u něj objeví sebemenší zdravotní problém (zvýšená teplota, rýma, kašel a pod.).

 

Pokud si chcete tyto pokyny stáhnout do svého počítače nebo tabletu, pak jsou ve formátu docx ke stažení zde.

[ zveřejněno 18.5.2020 ] 

  25.5.2020  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PŘEDÁNÍ PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO ŠKOLKY NEBO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Tady jste si mohli prohlášení prostudovat, a protože ho nám musíte vyplnit a předat, máte možnost si ho doma vytisknout a vyplnit. Pokud nemáte jak vytisknout, můžete ho vypsat při předání dítěte dne 25.5.2020, vytiskneme ho pro vás, abyste mohli na poslední chvíli tuto povinnost splnit. Pro ty. co si ho mohou vytisknout je k dispozici ve formátu docx zde.

 

[ zveřejněno 18.5.2020 ] 

 

 25.5.2020  DEN POKRAČOVÁNÍ VÝUKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY S NÁSLEDUJÍCÍMI PRAVIDLY

Podrobné informace k provozu ZŠ

• Provoz ZŠ od 7.00 do 16. 00

• Příchod dětí pouze od 7. 00 do 8. 00 (doporučuji přivést dítě co nejpozději, protože čas od 7. 00 do 8.00 budou děti trávit ve třídě).

• Před budovou platí stále nařízení vlády o dodržování rozestupů

• První den nástupu musí každý žák odevzdat čestné prohlášení (viz. email nebo web, výše uvedený dokument) s datem nástupu do ZŠ (25. 5.). Pokud si nemůžete vytisknout, je možné vyplnit první den před budovou ZŠ.

• Žák při nástupu do ZŠ nesmí vykazovat žádné známky nemoci (kašel, rýma, teplota), pokud má alergickou rýmu je nutné doložit lékařské potvrzení.

• Žáci musí denně nosit minimálně 2 čisté roušky (pokud budou ve škole i odpoledne, doporučuji min. 3) a sáček nebo krabičku na roušky použité.

• Zákonní zástupci předají dítě zaměstnanci školy před hlavním vchodem. Dítě si vydezinfikuje ruce, přezuje se a se všemi věcmi půjde přímo do třídy. Do šatny je vstup zakázán. Do budovy budou žáci vpouštěni po jednom.

• Výuka i odpolední činnost bude probíhat ve dvou skupinách.

 1. skupina – 1. a 2. ročník (p. uč. Mrózková). Výuka od 8.00 do 11. 40. Oběd asi ve 12. 15 – 12.45.

 2. skupina – 3. a 4. ročník (p. uč. Dziadková a Zelinková). Výuka od 8. 00 do 13.00. Oběd asi od 13. 00 – 13. 30.

• Pokud děti nepůjdou na oběd, můžete si je vyzvednout hned po výuce. Protože zákonní zástupci mají vstup do budovy zakázán, můžete si dítě vyzvednout pouze telefonicky. Telefonní čísla zveřejníme ke konci tohoto týdne.

• Děti vybavte sportovním oblečením, protože dopoledne i odpoledne budou chodit na školní zahradu.

• Žáci si budou především procvičovat učivo, které se během distanční výuky učili, ale také to, které považujeme za důležité probrat pro hladký nástup do dalšího ročníku. Rozhodně nepůjde o hlídání. Proto jsou také rozděleni do skupin podle ročníků, ke svým pedagogům.

• Odpolední činnost bude mít charakter činnosti školní družiny, děti budou v případě příznivého počasí převážně na školní zahradě.

• Přihlašování a odhlašování obědů podle původních stanovených pravidel

• Pokud dítě do ZŠ 25. 5. nenastoupí, odhlaste stravné nejpozději do 21. 5.

• První den nemoci dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout oběd v době od 11. 15. do 11.30 do jednorázových nosičů, které uhradí. V tomto případě zazvoní na kancelář MŠ a vyčká příchodu vedoucí školní jídelny, která oběd předá. (Je nutno nahlásit ráno před vyzvednutím obědu).

• Školné za školní družinu se do konce školního roku neplatí.

• Vyhrazujeme si právo nepřijmout dítě, pokud se u něj objeví sebemenší zdravotní problém (zvýšená teplota, rýma, kašel a pod.).

Pokud si chcete tyto pokyny stáhnout do svého počítače nebo tabletu, pak jsou ve formátu docx ke stažení zde.

[ zveřejněno 19.5.2020 ] 


Informace pro rodiče předškoláků - MŠ


 2.4.2020  Zápis do prvního ročníku ZŠ proběhne jinak, než jsme původně předpokládali. 

ZMĚNA ! Vyvolaná vyhlášenými opatřeními proti šíření koronaviru.

Pokud chcete přihlásit své dítě ke vzdělávání do 1. ročníku v Základní škole a Mateřské škole Chotěbuz, příspěvkové organizaci,
ve školním roce 2020/2021, vytiskněte si z webových stránek školy v sekci přijímací řízení, (nebo vyzvedněte v kanceláři školy v úředních hodinách) formulář  "Žádost o přijetí". Tuto vyplněnou žádost doručte do školy v termínu od 2.4. do 17.4.2020 osobně v úředních hodinách nebo zašlete včas poštou aby byla do 17.4. doručena, případně ji vhoďte do poštovní schránky na škole. Máte-li zřízenou datovou schránku, můžete ji poslat jejím prostřednictvím. Jakou datovou schránku má naše škola najdete v kontaktech.

Na základě přijatých žádostí a kritérií pro přijetí (které naleznete na webových stránkách), rozhodnu o přijetí žáků do 30. 4. 2020. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. 

Prosím zákonné zástupce, abyste do žádosti (pro umožnění další komunikace s Vámi) uvedli telefonní číslo a email.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Martina Dziadková, ředitelka školy

Mysleli jsme si, že bude přijímací řízení probíhat jinak. Zůstal nám ale jen obrázek s neplatným obsahem. Pro zachycení historie ho na stránkách necháváme, aby pro budoucí časy bylo zaznamenáno co a jak nás trápilo a nebývale "ztmelovalo".

Zápis do první třídy

[ zveřejněno 10.3.2020 aktualizováno 20.3.2020 ] 

Informace pro rodiče žáků - ZŠ


 29.a 30.6.2019   Ředitelské volno pro žáky ZŠ

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“ vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotěbuz, příspěvkové organizace ředitelské volno v období 29. a 30. června 2020 z technicko-organizačních důvodů.

(ředitelské volno se týká pouze žáků ZŠ).

Martina Dziadková  – ředitelka školy

[ zveřejněno - 12.6.2020 - ]


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028