Starší informace jsou v archivu.

Informace pro rodiče všech žáků i předškoláků


POZOR! - Důležité pravidlo ve stravování!

Při absenci dítěte: 

Odhlásit obědy lze nejpozději do 7:00 hod. téhož dne, jinak bude oběd automaticky přihlášen! Totéž platí i pro opětovné přihlášení obědů, do 7:00 hod. v den , kdy dítě nastoupí do MŠ nebo ZŠ.
Přihlásit nebo odhlásit obědy lze emailem (zschotebuz@seznam.cz) a nebo telefonicky (558 733 004). Ve výjimečných případech si dítě může přihlásit obědy osobně při nástupu do ZŠ do 7:45 hod.paní Stenzelové. 
Pokud oběd nebude v den nástupu přihlášen,  zůstává automaticky odhlášen, a nemůže být dítěti vydán! 


 

Podrobnosti najdete na stránce Příjímací řízení.

[zveřejněno -16.4.2018-]

 13.4.2018  Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Přijímací řízení do prvního ročníku naší Základní školy proběhlo včera a my Vám můžeme oznámit jeho výsledek, uvedený v rozhodnutí. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici na stránce věnované Přijímacímu řízení.

V aktualitách uvádíme pro rychlou informaci jen evidenční čísla žádostí dětí, přijatých na naši školu:

ZSCH14/2018, ZSCH15/2018, ZSCH20/2018, ZSCH21/2018, ZSCH22/2018, ZSCH23/2018, 
ZSCH26/2018, ZSCH27/2018, ZSCH28/2018, ZSCH29/2018, ZSCH30/2018, ZSCH31/2018, 
ZSCH32/2018              
[ zveřejněno -13.4.2018-]

 

 20.4.2018  Den země

V pátek 20. 4. proběhne Den Země. 
U této příležitosti proběhne soutěž ve sběru papíru. Děti mohou v tento den nosit zvážený a svázaný papír do školy.
Děti budou také sbírat odpadky v okolí školy, proto je prosím vhodně obléknete.
Za nepříznivého počasí se akce bude konat v novém termínu.

[zveřejněno - 11.04.2018 -]

  3.5.2018  Zápis dětí do MŠ

Zápis do MŠ proběhne dne 3. 5. 2018 od 7,00 do 16,00 hodin. Pro školní rok 2018/2019 bude MŠ přijímat 13 – 14 dětí, podle stanovených kritérií. Pro děti pětileté je docházka do MŠ povinná, děti čtyřleté a tříleté mají na přijetí do MŠ nárok. Pokud dojde k většímu zájmu o umístění, než je kapacita školy, mohou rodiče umístit své děti v mateřských školách v Českém Těšíně, který se zavázal, že děti z naší obce bude přijímat.

Zájemci o umístění dětí si vyzvednou v MŠ přihlášku a evidenční list, který musí být potvrzen od lékaře, že dítě je řádně očkováno a doloží vše v den zápisu v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude vyvěšeno ve vitríně před školou. Rodiče dětí, které nebudou přijaty, budeme kontaktovat, aby si rozhodnutí o nepřijetí převzali osobně proti podpisu.

Rodiče předškolních dětí, které nebudou naši MŠ navštěvovat, jsou povinni informovat svou spádovou školu v Chotěbuzi, kde se budou jejich děti vzdělávat.

[zveřejněno - 22.03.2018 -]

Informace pro rodiče předškoláků - MŠ


 13.4.2018  Akce dětí pro důchodce

Dne 13. 4. 2018 půjdou děti MŠ – Lipinová, Nowak, Kiszová Melánie, Kuchtíček, Czerneková, Průchová – vystupovat pro důchodce v 16,00 hodin do SKS Chotěbuz. Rodiče si své děti vyzvednou v 16,20 ve SKS Chotěbuz.

[zveřejněno - 22.03.2018 -]

 od 16.4.2018  Kurzy plavání dětí MŠ

Po velikonočních svátcích začíná v MŠ kurz plavání – 10 lekcí – na krytém bazénu v Karviné. Jezdit budeme vždy v pondělí

od 10,00 – 11,00 hodin. Odjezd od MŠ 9,30 hodin. Kurz plavání bude navštěvovat 16 předškolních dětí a je plně hrazen spolkem rodičů. Děti berou s sebou plavky, koupací čepici (chlapci s krátkými vlasy čepici mít nemusí), ručník. Vše vkládáme do igelitové tašky!!!

V den plavání volte, prosím, oblečení bez knoflíků, pásků, šňůrek, šlí apod. Všechny děti musí mít na hlavě čepice a děvčata nechají náušnice doma.

[zveřejněno - 22.03.2018 -]

 17.4.2018  Pohádka o zdraví v MŠ

Dne 17. 4. 2018 proběhne v MŠ projekt Zdraví dětem. Shlédnou pohádku Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem.

[zveřejněno - 22.03.2018 -]

 

Informace pro rodiče žáků - ZŠ


 19.4.2018  Třídní schůzky s rodiči

Dne 19. 4. v době od 15.30 do 17.30 proběhnou třídní schůzky formou konzultace.
Pokud náhodou někomu tento termín nevyhovuje, domluvte si náhradní termín s třídními učitelkami.

[ zveřejněno 5.4.2018 ]


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028