Starší informace jsou v archivu.

Informace pro rodiče všech žáků i předškoláků


POZOR! - Důležité pravidlo ve stravování!

Při absenci dítěte: 

Odhlásit obědy lze nejpozději do 7:00 hod. téhož dne, jinak bude oběd automaticky přihlášen! Totéž platí i pro opětovné přihlášení obědů, do 7:00 hod. v den , kdy dítě nastoupí do MŠ nebo ZŠ.
Přihlásit nebo odhlásit obědy lze emailem (zschotebuz@seznam.cz) a nebo telefonicky (558 733 004). Ve výjimečných případech si dítě může přihlásit obědy osobně při nástupu do ZŠ do 7:45 hod.paní Stenzelové. 
Pokud oběd nebude v den nástupu přihlášen,  zůstává automaticky odhlášen, a nemůže být dítěti vydán! 


 25.4.2019  Třídní schůzky

Třídní schůzky proběhnou formou konzultace (žák+učitel+rodič) dne 25.4.2019 od 14. 00 do 17 00 hodin.

[zveřejněno - 11.04.2019 -]

  6.5.2019  Zápis dětí do MŠ

Zápis do MŠ proběhne dne 6. 5. 2019 od 7,00 do 16,00 hodin. Pro školní rok 20119/2020 bude MŠ přijímat 9 dětí, podle stanovených kritérií. Pro děti pětileté je docházka do MŠ povinná, děti čtyřleté a tříleté mají na přijetí do MŠ nárok. Pokud dojde k většímu zájmu o umístění, než je kapacita školy, mohou rodiče umístit své děti v mateřských školách v Českém Těšíně. Podle obecní vyhlášky č.3/2006, která stanoví část společného školského obvodu.

Zájemci o umístění dětí si vyzvednou v MŠ přihlášku a evidenční list, který musí být potvrzen od lékaře, že dítě je řádně očkováno a doloží vše v den zápisu v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude vyvěšeno na dveřích školy a na webových stránkách. Rodiče dětí, které nebudou přijaty, budeme kontaktovat, aby si rozhodnutí o nepřijetí převzali osobně proti podpisu.

Žádáme rodiče předškolních dětí, které nebudou naši MŠ navštěvovat, aby ředitelku skoly informovali, ve které MŠ se budou jejich děti vzdělávat.

[zveřejněno - 8.04.2019 -]

 3.-7.6.2019  Ozdravný pobyt

Ozdravný pobyt proběhne v termínu 3. 6. - 7. 6. 2019 na chatě Hrádek. Bližší informace budou upřesněny na třídních schůzkách a emailem.

[zveřejněno - 11.04.2019 -]

28.3.2019  Den učitelů 2019

V letošním roce se nesl den učitelů na naší škole v jiném duchu, než v těch předchozích. Naše kolegyně, učitelka mateřské školy Eva Hajduková obdržela v Havířově Pamětní list Moravskoslezského kraje, jako ocenění její dlouhodobé tvůrčí pedagogické činnosti. I my ji za dosavadní práci děkujeme a rádi se s Vámi fotkou a kopií ocenění o této události tímto podělíme.

Fotografie oceněných Pamětní list Evy Hajdukové

[ zveřejněno 29.3.2019 ] 

Informace pro rodiče předškoláků - MŠ


---

Informace pro rodiče žáků - ZŠ


---


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028