Starší informace jsou v archivu.

Informace pro rodiče všech žáků i předškoláků


POZOR! - Důležité pravidlo ve stravování!

Při absenci dítěte: 

Odhlásit obědy lze nejpozději do 7:00 hod. téhož dne, jinak bude oběd automaticky přihlášen! Totéž platí i pro opětovné přihlášení obědů, do 7:00 hod. v den , kdy dítě nastoupí do MŠ nebo ZŠ.
Přihlásit nebo odhlásit obědy lze emailem (zschotebuz@seznam.cz) a nebo telefonicky (558 733 004). Ve výjimečných případech si dítě může přihlásit obědy osobně při nástupu do ZŠ do 7:45 hod.paní Stenzelové. 
Pokud oběd nebude v den nástupu přihlášen,  zůstává automaticky odhlášen, a nemůže být dítěti vydán! 


 1.9.2019  Školné v MŠ a školní družině od 1.9.2019

Rada obce Chotěbuz stanovila od 1.9.2019 školné v MŠ ve výši 360,-Kč a ve školní družině pak 150,-Kč. Oznámení obce škole si můžete přečíst v originále.

[zveřejněno - 6.5.2019 -]

 3.-7.6.2019  Ozdravný pobyt

Ozdravný pobyt proběhne v termínu 3. 6. - 7. 6. 2019 na chatě Hrádek. Bližší informace budou upřesněny na třídních schůzkách a emailem.

[zveřejněno - 11.04.2019 -]

Informace pro rodiče předškoláků - MŠ


 30.5.2019  Školní výlet do Nýdku

Dne 30. 5. 2019 jede MŠ na školní výlet do Nýdku - Penzion Ovečka.
Odjezd v 8,00 hod. od ZŠ a MŠ Chotěbuz.
Návrat v 16,30 hod. k ZŠ a MŠ Chotěbuz.
Výlet je plně hrazen Spolkem rodičů Chotěbuz.
Bližší informace na nástěnce MŠ. 

[ zveřejněno - 24.5.2019 - ]

 14.6.2019  Branný den s hasiči

 Dne 14. 6. 2019 proběhne v MŠ branný den s hasiči Zpupná Lhota - Podobora od 8,00 hod.
Budeme hledat poklad a smažit vaječinu.

[ zveřejněno - 24.5.2019 - ]

 27.6.2019  Rozloučení s předškoláky

Dne 27. 6. 2019 proběhne v MŠ od 10,00 hod. rozloučení s předškoláky
ve spolupráci se ZŠ, Obecním úřadem Chotěbuz a Spolkem rodičů Chotěbuz.

Zveme také rodiče předškoláků.

[ zveřejněno - 24.5.2019 - ]

Informace pro rodiče žáků - ZŠ


---


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028